СЛИВЕН

Община Сливен извършва реконструкция на канализационната мрежа на три жилищни блока в кв. „Даме Груев“

Община Сливен извършва реконструкция на уличната канализационна мрежа на жилищни блокове 1, 2 и 3 в кв. „Даме Груев“. Дейностите започнаха в началото на месец октомври и трябва да приключат в рамките на 120 дни. Строителните работи включват изграждане на канализационни клонове с дължина 389 м, сградни отклонения за жилищните блокове и дъждоприемни шахти за блоковете 1, 2 и 3. През 2020 година е извършена реконструкция на канализационното отклонение за блок № 6 и подмяна на заустването към булевард „Хаджи Димитър“. 

С изпълнението на дейностите ще се реши сериозен проблем на жителите от тези блокове с намалената  проводимост и чести запушвания заради невъзможността за оттичане на отпадъчните води от жилищните блокове в тази част на квартала. Ремонтните дейности са част от инициативата на Община Сливен за извършване на поетапна подмяна на амортизирани канализационни отклонения в града.

Facebook Comments