Сливен

Община Сливен осигурява патронажна грижа на нуждаещи се по проект за над 1 млн. лева

Община Сливен стартира изпълнението на проект „Патронажна грижа +“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Общият бюджет по процедурата е на стойност от 1 086 591,24 лв. Дейностите по проекта ще се изпълняват до м. август 2022 г.

С „Патронажна грижа +“ се дава възможност за предоставяне на почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина заради COVID-19.

Те могат да разчитат на екипите на „Патронажна грижа +“ за доставка на храна, лекарства и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, както и за съдействие за извършване на неотложни административни услуги.

В рамките на проекта ще бъдат подпомогнати потребителите и персоналът от социалните заведения. По проектите се осигурява дезинфекция на сградите, преграждане на помещения за изолиране на заразени потребители, извършване на тестове за коронавирус, както и изплащане на възнаграждения за извънреден труд на персонала.

В контекста на въведените ограничения заради епидемичната обстановка, ще бъде предоставена компютърна техника, таблети, телефони и други електронни устройства с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги и осигуряване на възможности за тяхното дистанционно предоставяне чрез онлайн консултиране, скайп връзка и др.

Facebook Comments