СЛИВЕН

Община Сливен работи за овладяване на популацията на бездомни кучета и котки. Къде се подават сигнали?

Община Сливен работи по Програма и план за действие за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, която е приета за периода 2021-2025 година. Програмата е публикувана на сайта на Общината: https://mun.sliven.bg/uploads/34CACE9DC1368050267652E5AC69E0EE

Сигнали от граждани за бездомни кучета и случаи на агресивни животни, се подават на телефон 112 или на e-mail:  [email protected]. Сигналите се регистрират в Общината и се насочват към фирмата, с която се сключва договор по Закона за обществените поръчки, за предоставяне на услуги с предмет ,,Намаляване на популацията на бездомните кучета”, от където реагират адекватно според ситуацията, преценката на специалистите и дейностите, предвидени в договора. Дейностите включват – улавяне, обезпаразитяване – външно и вътрешно, ваксиниране срещу бяс, кастриране на мъжки и женски кучета, маркиране с чип и ушна марка, връщане на място, евтаназия на агресивни и болни кучета и прибиране на трупове на умрели кучета и котки. Обработката на безстопанствените кучета става на принципите на масова кастрация по райони и във връзка с молби и сигнали на граждани.

За първи път, през 2023 година към договора са включени и дейности за овладяване на популацията на безстопанствените котки.  

За първи път, през 2022 г., се извърши преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Сливен. Протоколът е качен на интернет страницата на Общината :

https://mun.sliven.bg/uploads/0AECF02E4D695FCE99DADF832CCAD7CD        

За първи път, през 2023 г. Община Сливен сключи и договор за извършване на услуги, включващи дейности по осигуряване на спешна ветеринарномедицинска помощ на болни и наранени бездомни животни.

През 2022 г. са кастрирани общо 398 бездомни кучета, от които 232 женски и 166 мъжки животни.

Проблемът с безстопанствените кучета и котки в града и по селата съществува от години и Общината работи по решаването му непрекъснато. За съжаление, животните са изоставени от собственици, които нехаят за съдбата им. От бюджета се заделят общински средства, които се насочват за ограничаване на популацията на бездомните животни. Много често стопани обучават кучетата си в агресивно поведение, след което ги изоставят на улицата. Община Сливен и Кметът призовават гражданите да полагат необходимите грижи за своите кучета и котки, след като са направили избор да бъдат техни стопани!   

 

Facebook Comments