СЛИВЕН

Община Сливен разреши дългогодишен проблем с канализацията на блок 35 в кв. “Дружба”

Община Сливен разреши дългогодишен проблем с канализацията на блок № 35 в кв. “Дружба”. Старите, затлачени, с малка проводимост тръби, са подменени с нови. Изградено е и ново трасе за заустване на отпадъчните води към съществуващ уличен канализационен клон. Кметът Стефан Радев отиде на място, за да провери как са приключили дейностите.

“Дълги години блокът е имал проблем с недобре работеща канализация.  Общината се намеси, за да реши проблема на хората. Знаем, че ВиК трудно успява да реши такива задачи предвид финансовото състояние на дружеството и затова в този случай ние предприехме мерки”, коментира Радев.

В района на изградения канализационен клон са извършени всички дейности, свързани с изпълнение на вертикалната планировка на обекта – възстановени са тротоарните настилки, монтирани са решетъчни тела за паркинг, теренът е подравнен.

С изграждането на канализацията се разрешава дългогодишен проблем на около 500 души, живеещи в блока. Изпълнител на проекта е „ГЕО КРИ” ЕООД, строителният надзор беше поет от „НОВЕЛ” ЕООД. Стойността  възлиза на 121 147 лв. с ДДС.

Успоредно с ремонта на канализацията на блок 35 в “Дружба” започна такъв при блок 1 в кв. “Сини камъни”. Подмяната на старата канализационна система и там вече е приключила. Преди ремонта площадковата мрежа и шахтите постоянно се затлачваха, а отпадъчните води се връщаха обратно, заливайки складовите помещения. При обследване на канализацията се констатира, че скоростта на оттичане на отпадъчните води от блока е под допустимата, поради липса на наклон между съществуващите ревизионни шахти. Блокът е един от санираните през 2018 г. по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, но проблемът с неработещата канализационна система за блока не беше решен. Ремонтът на канализационното отклонение е на стойност 100 200 лева.

Дейностите са част от инициатива на Община Сливен за подмяна на стари и неработещи канализационни отклонения за жилищни блокове и подобряване условията за живот на сливенските граждани, въпреки, че живущите са собственици на част от отклоненията, а на друга част ремонтите са ангажимент на ВиК.

Facebook Comments