СЛИВЕН

Община Сливен стартира проект в подкрепа на бездомни лица и жертви на насилие

Община Сливен стартира изпълнението на проект „Предоставяне на социални услуги в Кризисен център и Център за временно настаняване на бездомни лица“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Услугите, предоставяни в Кризисния център, ще са ориентирани към лица, които са пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация. Ще им бъде оказана социално-психологическа помощ и индивидуална подкрепа.

В Центъра за временно настаняване на бездомни лица ще се осигурява място за живеене за хора, останали без подслон, за срок до 3 месеца в рамките на календарната година. На потребителите на услугата ще бъде оказано съдействие за социална адаптация, включване в обучителни курсове, както и помощ за намиране на работа.

За функционирането на двата центъра ще бъде сформиран мултидисциплинарен екип от специалисти, който ще оптимизира грижите за целевите групи и ще повиши качеството на предоставяните услуги.

Общата стойност на проекта възлиза на 236 398.11 лв., от които 200 938.39 са европейско финансиране, а 35 459.72 лв. са по линия на националния бюджет.

За предоставяне на социалните услуги, в момента тече изграждане на подходящата инфраструктура, като средствата за нея са безвъзмездни и са предоставени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Facebook Comments