СЛИВЕН

Община Сливен създаде платформа за доброволци в ситуацията с COVID-19

Община Сливен създаде платформа „Аз съм доброволец в Сливен“. Тя се инициира от кмета Стефан Радев във връзка с епидемията от COVID-19 и възникващата необходимост от доброволци или кадри за заместване, както и оказване на допълнителна помощ в лечебни заведения, детски градини, социални центрове и др. Могат да се включат медицински и немедицински лица. Подробности в сайта на Общината тук:

https://volunteer.sliven.bg/

В платформата всеки желаещ може да се регистрира като доброволец или работещ по заместване и при необходимост да окаже съдействие за определен период от време:

– Лечебни заведения – само за медицински лица

– Лечебни заведения – санитари и др. немедицински дейности

– Социални центрове

– Детски градини

– В сферата на образованието

– Общински кризисен щаб и организирани от него дейности – дезинфекция на обекти, организация за движение на критични места и др.

– Специалисти от други сфери

Всеки кандидат трябва да попълни информация, която да ориентира платформата в какви случаи може да се използват неговите умения. Единствено упълномощено от Община Сливен лице има достъп до данните и възможност да определя необходимостта от доброволци, които да насочва към определени дейности.

Целта на платформата е централизирано събиране на данни за доброволците на територията на община Сливен. В безпрецедентната ситуация, в която се намира целият свят, е трудно за всички, но най-вече медиците, които са на първа линия и месеци наред упражняват професията си в необичайни и тежки условия. Нужда от подкрепа имат и социални центрове, детски градини и други структури. Изборът да бъдеш доброволец е личен и дълбоко хуманен акт. Всеки, който желае да бъде в
помощ на обществото, може да се регистрира в платформата „Аз съм доброволец в Сливен“.

Facebook Comments