СЛИВЕН

Община Сливен с покана да се включи в пилотен проект на Международната банка за възстановяване и развитие

Община Сливен получи покана да се включи в пилотния проект „Компактни градове в България в подкрепа на действия срещу изменението на климата“ на Международната банка за възстановяване и развитие. Целта е да разработи цялостен подход за компактно градско развитие. Проектът включва осем града от цялата страна, изправени пред общи предизвикателства.

По този повод днес замeстник-кметът Стоян Марков се срещна с представители на банката в България. 

„Сливен има какво да покаже и има още какво да се реализира като дейност в града. Надяваме се като Община да бъдем добър пример в проекта, който сте разработили. Благодарение на доброто планиране през последните пет години, успяхме да ускорим процеса и реализирахме проекти, които биха отнели много повече години“, отчете заместник-кметът Марков.

Той очерта още основните предизвикателства и целите на Общината в процеса на градоустройственото планиране, чиито фокус са ниските въглеродни емисии. Сред тях попадат градската мобилност, обществения транспорт, обновяване на пътната инфраструктурата, в т.ч. изграждане на повече кръгови движения, както и създаване на повече зелени пространства.

Заместник-кметът запозна представителите на Международната банка за възстановяване и развитие с Общия усройствен план на община Сливен, Плана за устойчива градска мобилност и Плана за интегрирано развитие, в който по отношение на климата са посочени конкретни превантивни мерки срещу свлачища и наводнения. Община Сливен има и приет Генерален план за организация на движението.

В хода на разговора Карли Вентър, която е част от екипа на банката, очерта основните цели и посочи, че проектът е насочен към партньорство с местната власт.  Тя увери, че екипът й ще се запознае в детайли с проектите на Общината, за да се търсят алтернативни решения.

Facebook Comments