СЛИВЕН

Община Сливен с проект в подкрепа на възрастни хора и лица с увреждания

Започва изпълнението на проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги в Община Сливен“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Проектът е насочен към предоставянето на две социални услуги от резидентен тип – Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с умствена изостаналост, за които вече е изградена подходящата инфраструктура със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Целта е оказване на подкрепа на възрастни хора и лица с увреждания, изведени от специализирани институции, чрез настаняването им в среда близка до семейната и предоставяне на дългосрочна грижа. Всеки Център е с капацитет от 15 места.

Общата стойност на проекта е в размер на 542 000 лв.

Facebook Comments