СЛИВЕН

Община Сливен търси рехабилитатори и домашни помощници

Община Сливен набира персонал за предоставяне на услуги по проект за грижа в дома, финансиран по линия на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

До 10 март 2023 г. /включително/ всички заинтересовани лица могат да подават документи за следните позиции: рехабилитатор и домашен помощник/санитар.

Документите, необходими за кандидатстване, са:

  • Заявление за кандидатстване по образец – за всички длъжности;
  • Автобиография по образец – за всички длъжности;
  • Копие от документи за съответната придобита образователна степен, посочена в настоящите изисквания за съответната позиция;
  • Документи, доказващи професионален опит /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка, актуален трудов договор за работещи в момента лица, Образец УП-3 и др., ако е приложимо/
  • Документ за самоличност за справка /при започване на работа/;
  • Медицинско свидетелство за работа /при започване на работа/.

Документи се приемат всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.30 ч. в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Сливен – гише № 8, на адрес: гр. Сливен, ул. „Цар Освободител“ № 1.

За информация: 044/ 611 313; 044/ 611 310; 044/ 611 312.

Лица за контакт: Дилян Стойков, Габриела Симеонова, Донка Иванова.

 

Facebook Comments