СЛИВЕН

Община Сливен удължава срока за попълване на анкета от гражданите

Община Сливен удължава срока за попълване на анкета от гражданите и бизнеса относно техните нагласи и мнения за работата на администрацията.

Анкетата е свързана с вече започналия процес по повторно прилагане на европейския модел за качество „Обща рамка за оценка – CAF“ (Common Assessment Framework). Прилагането на CAF като устойчива управленска практика насърчава непрекъснатото усъвършенстване на организацията, постигането на по-добри резултати за нея и за служителите, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло, като използва знанието и мотивацията на хората в нея.

Община Сливен ви приканва до 17 юни да подпомогнете организационното усъвършенстване на администрацията, като попълните анкетата, предоставена на следния линк: https://mun.sliven.bg/surveys/take/survey-17

Facebook Comments