Сливен

Общински съвет Сливен с извънредна сесия на 25 януари

Извънредна сесия на Общински съвет – Сливен ще се проведе на 25 януари. Тя ще бъде само с една точка в дневния ред, която касае упълномощаването на представителя на Община Сливен в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД, Мустафа Мустафов да гласува за увеличение на капитала на дружеството.

Общото събрание на съдружниците, което е насрочено за 26 януари ще гласува за увеличението на капитала на водното дружество от 2 743 520 лева на 33 643 520 лева чрез записване на 3 090 000 нови дяла с номинална стойност 10/десет/ лева за всеки, които ще бъдат поети от съдружника – „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София.

След гласуването „Български ВиК холдинг“ ЕАД ще има 3 229 920 дяла от дружеството, Община Котел – 13 718, Община Нова Загора – 27 435, Община Сливен – 82 305 и Община Твърдица – 10 974 дяла.

Facebook Comments