СЛИВЕН

Одобриха проекти на сливенски училища по програма на образователното министерство

Проекти на сливенски училища бяха одобрени по Програмата на Министерството на образованието и науката за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027 г. Първият одобрен проект е на Професионалната гимназия по икономика “Професор доктор Димитър Табаков”. Той е на стойност 2 999 322 лева и включва реконструкция на сграда за създаване на учебен корпус. Вторият проект е на Профилираната природоматематическа гимназия “Добри П. Чинтулов”, включващ също реконструкция на сграда, на стойност  2 982 030 лева. Третият проект е на Начално училище “Васил Левски” за пристрояване на сграда за нуждите на училището на стойност  1 001 698 лева.

Проектите са част от плановете за създаване на нужните условия за организация на учебния ден на едносменен режим. Те са изготвени от съответните училища, в партньорство с Община Сливен.

Училището в село Блатец е одобрено с проект по друга програма, която се отнася за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г.

По програмата Основно училище “Свети Климент Охридски” в Блатец ще получи 600 000 лева за основен ремонт на физкултурния салон.

Facebook Comments