СЛИВЕН

Окръжният прокурор на Сливен свика среща за обсъждане проблемите с престъпността в региона

По инициатива на окръжния прокурор на Сливен Веселин Гангалов се проведе работно съвещание с участието на директора на ОД на МВР – Сливен, началниците на районни управления на полицията и кметовете на общините Сливен, Нова Загора, Твърдица и Котел.

Фокус на срещата бе поставен активното взаимодействие между правоохранителните органи и органите на местната власт с цел противодействие на престъпленията с висока степен на обществена опасност, сред които са битовата престъпност, разпространението на наркотични вещества, агресията срещу малолетни и непълнолетни, транспортните престъпления, извършени от водачи на моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотични вещества, противозаконно подпомагане на чужденци да пребивават или преминават в страната в нарушение на закона.

Особено внимание бе обърнато и върху необходимостта от ефективно противодействие на престъпленията, свързани с посегателства върху личността и имуществото на гражданите и особено по отношение на граждани от уязвимите социални групи и тези в неравностойно социално положение.

Участниците в работната среща се обединиха около общото разбиране, че успешното противодействие на престъпността може да бъде осъществено чрез ефективно взаимодействие между всички институции, в съответствие със законовите им правомощия и задължения.

 

 

Facebook Comments