СПОРТ

Отборът на ОУ „Христо Ботев“ в село Самуилово е големият победител в Десетия пролетен футболен турнир

И тази година Пролетният футболен турнир събра в надпревара отбори от училища от кв. „Речица” в Сливен, град Кермен и селата в общината. Спортната надпревара се осъществява по програма на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/  при Община Сливен. 

След проведените предварителни три кръга, финалисти бяха отборите на ОУ „Св. П. Хилендарски”, с. Тополчане, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, кв. „Речица”, ОУ „Христо Ботев” в с. Самуилово и  ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Блатец.

Големият победител в тазгодишната надпревара е отборът на ОУ „Христо Ботев” в село Самуилово. На второ място се класира отборът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в кв. „Речица”. На трето остана отборът на „Св. Климент Охридски” в село Блатец, следван от този на ОУ „Св. П. Хилендарски”, село Тополчане.

Победителите и участниците получиха своите награди от заместник-кмета по хуманитарните дейности Пепа Чиликова. Тя им пожела светли Великденски празници. Да бъдат все така мотивирани, упорити в училище и в спорта и да сбъдват мечтите си.

Тази година всеки участник получи индивидуална награда, както и купи и медали за първите три места.

Целогодишно за турнира, който се провежда два пъти в годината, есен и пролет, се подготвят повече от 250 ученици. Основната цел е усвояването на спортни умения, които да мотивират децата за постигане на все повече положителни резултати.

Община Сливен и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните поздравяват всички участници и изразяват благодарност към треньорите на отборите.

Facebook Comments