РЕГИОНИ

Отговорните млади хора – двигател на развитието в Котел

Младежи от област Сливен участваха в Младежка конференция, проведена в изпълнение на последната дейност от проект „Запази се“, реализиран от Сдружение „МАК – Младежки алианс Котел“ в периода юли- декември 2023 г.

В събитието, което се проведе в гр. Котел на 15 -16 декември, присъстваха младежи от цялата област, участниците в дейностите по проекта, представители на местната власт, експерти, учители.

Областната младежка конференция даде възможност на младите хора да обменят добри практики, да презентират резултатите от проекта, да споделят впечатления и да очертаят нови възможности.

Изключително ценни съвети и насоки на младежите даде г-жа Христина Чолакова – председател на Общински съвет Котел. Тя изрази готовност местната власт да работи заедно и за младежите,  като ги подпомага в извършването на различни доброволчески дейности. Създаването на Младежки общински съвет Котел се изведе като идея за осъществяване в следващите месеци.

Чрез осъществения диалог между младежите и местната власт, отговорните за създаването и изпълнението на младежка политика в общината, се изпълни със съдържание не само дейността от проект „Запази се!“, а и цялата дейност на НПО и Министерството на младежта и спорта – провеждането на структурен диалог е от ключово значение не само на национално, но и на европейско ниво.

Модератор на събитието беше Анелия Иванова – част от специализирания екип по проект „Запази се!“, която насочи внимание към високия риск от изпадане в зависимости, включително към дигитални устройства.

„Когато си зависим винаги си сам.“, „Научихме много не само на теория, а и на практика.“ Така някои от участниците в дейностите изразиха впечатления от проекта, а за всички най – забавна и интересна е била дейността за превенция на риска от бедствия, гражданска защита и умения за оцеляване, водена от Димитър Илиев.

Организирането на Областна младежка конференция за споделяне на добри практики и създаване на контакти бе последна за проект „Запази се!“ и на събитието ръководителя на проекта Даниел Бойчев  отчете постигнатите резултати по проекта – проведено проучване на потребностите на младежите от община Котел, издадени два флаера, проведени обучения за зависимости и превенция на риска от бедствия и  създаване на младежки доброволчески отряд за реагиране при кризи, провеждане на поредица спортни събития, младежка кампания. По проекта са обхванати 30 младежи, преки участници в дейностите, популяризирана е Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта, Министерство на младежта и спорта.

В края на събитието бяха представени няколко клипа от кампанията на Министерството на младежта и спорта – „Спортът е за всички“, а участниците се обединиха около тезата, че спорта учи на дисциплина, постоянство и е начин да избягаме от изпадането в различни зависимости.

Проект „Запази се!“ бе един по – различен проект, който успя да ангажира вниманието на младежите и да запълни по смислен начин свободното им време, особено в летните месеци, предоставяйки качествени възможности за младежите. Сдружение „МАК – Младежки алианс Котел“ продължава да работи за постигането на по – добра и безопасна среда, с достатъчно възможности за работа, забавление, образование, за мотивирани, знаещи и можещи млади хора.

Проект „Запази се“, НПИМД –КО1-М-002/2023, Договор 25-00-56/18.07.2023 г., се изпълнява с финансовата подкрепа на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта, Министерство на младежта и спорта.

Facebook Comments