СЛИВЕН

Открита е процедура за въвеждането на седем „споделени” маршрута в Природен парк „Сините камъни”

Въвеждането на планинско колоездене в природен парк „Сините камъни“ и опазването на резерват „Кутелка“ бяха обсъдени от експерти на среща, организирана от Община Сливен съвместно с Регионалната инспекция по околна среда и води – Стара Загора. Дискусията на специалистите от научни институти, природен парк „Сините камъни“, горски ведомства, природозащитни организации, туристически и спортни организации откри заместник – кметът Камен Костов.

Предмет на подробна дискусия бяха възможностите за определяне на седем „споделени“ /пешеходни и колоездачни/ маршрута в природния парк. Община Сливен е открила процедура за въвеждането и включването им в туристическата карта за екотуризъм. Окончателното решение за планинското колоездене ще се вземе след получаване на съгласувани становища за всеки маршрут от Дирекцията на ПП „Сините камъни“, РИОСВ – Стара Загора, Държавното горско стопанство и Регионалната дирекция по горите в Сливен.

Постигнато бе съгласие за премахването на туристически пътеки в резерват „Кутелка“, които не са съгласувани по процедура и не са одобрени в плана за управление на резервата /приет през 2016 г./. Това ще позволи да бъде намален безразборния човешки поток в защитената от закона територия.  Общината съвместно с РИОСВ ще постави в резервата информационни табели и табла с регламентираните туристически маршрути.

Експерти припомниха, че към момента е в сила Заповед РД – 931 от 7 юли 2004 г. на МОСВ, с която са определени два маршрута за пешеходно преминаване през резерват „Кутелка“: Сливен – м. Долапите – м. Мочурите- м. Драгиева чешма; Сливен – м. Арабаджийска падина – м. Белите кайнаци – м.  Башкайнак – м. Драгиева чешма.

За опазване и съхраняване на голямото биологично разнообразие от флора и фауна в „Кутелка“ са предвидени няколко забрани: отклоняването на туристите от посочените маршрути; замърсяването с отпадъци; брането, отрязването, изкореняването или друг начин на увреждане на растенията; умъртвяването, улавянето, преследването на животинските видове;  паленето на огън и бивакуването; преминаването по пътеките с МПС, велосипеди и други превозни средства; скалното катерене, парапланеризмът и делтапланеризмът. Предвидените санкции за нарушителите са по Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.

Срещата се състоя по инициатива на общинския отдел „Екология“ и в нея участваха освен представители на посочените ведомства, специалисти от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, сдружение „Зелени Балкани“,  колоездачни клубове, туристическо дружество „100-те войводи“, Спортен клуб по ориентиране, Алпийски клуб „Сините камъни“, Планинската спасителна служба, фондация „Стария бряст“, местни сдружения и граждани.

Разговорите ще продължат.

Повече информация за Природен парк „Сините камъни“, резерват „Кутелка“ и други защитени територии и зони в община Сливен може да бъде намерена в сайта на Общината чрез линка  https://mun.sliven.bg/zashtiteni-teritorii-natura-2000

 

Facebook Comments