СЛИВЕН

От КНСБ излязоха на протест пред Областната администрация в Сливен

От КНСБ излязоха днес на протест пред Областната администрация в Сливен заради изземване на имот, ползван от Регионалния съвет на конфедерацията в града. След отправени обвинения към областния управител Веселин Вълчев, че не спазва закона, напрежението ескалира. Синдикатите заплашиха, че ще влязат със сила в сграда на администрацията.

Повод за протестните действия е заповед на областния управител, издадена на 28 април, за изземване на сграда, находяща се на ул. „Столипин“ № 5. Синдикатите твърдят, че тя е исторически свързана с КНСБ като правоприемник на Българските професионални съюзи и е дарена от д-р Камбосев за „Дом на културата на здравния работник с н.а. № 123 т. II от 1985 г. Впоследствие, без да бъдат зачетени приносът на синдиката и волята на дарителя, както и мнението на международната синдикална общност, имотите са отнети със Закона за имуществото на Българската комунистическа партия, Българския земеделски народен съюз, Отечествения фронт, Димитровския комунистически младежки съюз, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма и Българските професионални съюзи (ЗИПО).

„Издаването на тази заповед е опит да се наруши синдикалната дейност в България. КНСБ е най-голямата организация в страната с над 270 хил. и е със 100-годишна история. Призната е за организация на работниците и служителите на национално равнище с Решение на МС № 19 от 14.01.2021 г. В качеството ни на социален партньор, съгласно чл.2 и 3 от КТ, винаги сме защитавали правата не само на нашите профсъюзни членове, а и на всички граждани в България. Издадената заповед е постановена при съществено нарушаване на императивни разпоредби на материалния и процесуалния закон“, коментира пред “Канал 6” националният секретар към “Защита на синдикалните права и трудови конфликти” на КНСБ Тодор Капитанов.

Конфедерацията на независимите синдикати ползва имоти в област Сливен на основание на специалните императивни разпоредби на чл.2 от ЗИПО (Обн., ДВ, бр. 105 от 19.12.1991 г., в сила от 19.12.1991 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) във връзка с Решение на МС №92/18.03.1993 г. и на основание чл.46 от КТ, съгласно споразумение между ликвидаторите на „Софис” АД и КНСБ, утвърдено от Министъра на регионалното развитие и благоустройство през 1999 г., допълнено през 2000 г. по силата на властническото волеизявление на Министъра на регионалното развитие, в чиито правомощия са управлението и разпореждането с недвижимите имоти на „Софис”, делегирани му с Решение на МС № 69 от 01.09.1997 г.

„Подчертаваме, че имотите са предоставени на КНСБ в изпълнение на нормативното задължение на държавата да подпомага дейността на синдикалните организации. Въпреки това, неправилно административният орган е мотивирал заповедта си с липса на правно основание“, добави още Капитанов.

Друга причина, изтъкната в заповедта, е извършването на друга дейност в помещенията. Същите са изградени, предоставени и се ползват с предназначение за клуб на синдикалиста с цел провеждане на синдикални мероприятия, обучения, преговори за Колективни трудови договори, разширени заседания на териториалните структури на организацията, за тържествени чествания, награждавания и други мероприятия, свързани с двустранния и тристранния диалог на местно ниво. В помещенията се провеждат и мероприятия с цел набиране на средства за благотворителни инициативи. Такава е националната кампания „Не си сам“, чрез която над 2500 синдикални членове, преминали през битката с ковид, са подпомогнати с над 350 хил. лева.

„Независимо от тълкуването на Областната управа, че това е друг вид дейност, с което не можем да се съгласим, това не е основание за отказ да ни бъде предоставен имотът за ползване“, категоричен бе Тодор Капитанов.

КНСБ се противопоставя остро и изтъква, че изземването на имотите ще постави в невъзможност да изпълняват своите синдикални функции и нашите основни членове – Синдиката на българските учители, Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации, Федерация на синдикатите в здравеопазването и др.

„Искането да предадем имотите означава пълно преустановяване на синдикалната дейност на територията на област Сливен, което от своя страна означава груба намеса на oбластния управител в автономната организация на синдикалните членове и нарушение на ратифицираните от Република България Конвенция №87 за свободата на сдружаване и закрила на правото на организиране (1948 г.) и Конвенция № 98 за правото на организиране и на колективно преговаряне (1949 г.), както и Конституцията на България и Кодекса на труда“, каза в заключение Капитанов.

Facebook Comments