СЛИВЕН

От 1 декември в Кръвния център в Сливен ще може да се дарява кръвна плазма

На основание взето решение от Експертен съвет по трансфузионна хематология в Отделение по трансфузионна хематология /Кръвният център в ДКЦ-2/ на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен, от 1 декември 2020 г. започва подбор на дарители на реконвалесцентна прясно замразена плазма /рПЗП/. В тази връзка:

1.    Определен е график по който да се провежда кръводаряване на рПЗП
както следва:
–  м.декември 2020 г., на  дати 01, 03, 07, 09, 11, 15, 17, 21, 23, 30, 31
декември;
–  месец януари 2021г.- 04 януари 2021 г.

2. Определен е часови коридор за кръводарители на рПЗП – от 8.00 ч – 11.00
ч. в дните съгласно графика

3. Ежемесечно ще се изготвя график с конкретни дати и часове за
кръводаряване на рПЗП, който ще се публикува в сайта на лечебното заведение

Изисквания към кръводарителите на реконвалесцентна  ПЗП:

1. Наличие на записани дата и час за кръвовземане – задължително
изискване!

2. Копие от документ за положителен резултат за PCR COVID -19 –
задължително изискване!

3. Да са изминали 40 дни от документиран положителен резултат за PCR
COVID-19 – задължително изискване!

4. Документ за самоличност – лична карта, която да се представя в ОТХ в
деня на кръводаряването – задължително изискване!

5. Копие от епикриза от болнично заведение или амбулаторен  лист от личен
лекар, доказващи преболедуване от COVID-19 – НЕ е задължително!

6. Да са изпълнени всички условия за стандартно кръводаряване –
задължително изискване!

7. Възраст на дарителите от 18г. – 65 години – задължително изискване!

Телефон за връзка с Отделението по трансфузионна хематология за записване на дата и час за кръводаряване: 044/ 66 26 23

Facebook Comments