СЛИВЕН

Официално: Сливен ще има Индустриален парк

Проектът на Община Сливен за изграждане на Индустриален парк е одобрен. Новината бе официално потвърдена от Министерството на иновациите и растежа. Средствата ще бъдат отпуснати по Плана за възстановяване и устойчивост по „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“.

Държавата ще подкрепи проекта на кмета Стефан Радев и екипа му с финансиране от близо 14 млн. лева, а самофинансирането от страна на Общината ще бъде в размер на близо 6 млн. лева. Средствата ще бъдат използвани за изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура, включваща ел.и ВиК инсталация, газопровод и др.

Общо 11 индустриални зони и парка в страната, основно в Северна България, ще получат финансиране по Плана в размер на близо 206,55 млн. лв. 

Сред класираните за финансиране проекти 7 са за съществуващи индустриални паркове/зони, а 4 са за създаване на нови или такива, които се намират в процес на изграждане. 

По процедурата, обявена от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерството на иновациите и растежа, са кандидатствали общо 20 проекта със заявено финансиране в размер на близо 383,9 млн. лв.

Списъците с одобрените и резервните проекти можете да видите тук: https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/programa-za-publichna-podkrepa-za-razvitieto-na-industrialni-rajoni-parkove-i-podobni-teritorii-i-za-privlichane-na-investiczii-attractinvestbg/

Facebook Comments