Сливен

Пенсионери и хора с увреждания могат да кандидатстват в Община Сливен за здравна и лична помощ

Община Сливен обявява прием на заявления от лица, желаещи да ползват интегрирана здравно-социална услуга, която ще се предоставя в рамките на проект „Грижа в дома в община Сливен“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Право да кандидатстват имат лица с увреждания и възрастни хора, които нямат възможност да се самообслужват.

Интегрираната здравно-социална услуга ще се предоставя от мобилен екип специалисти, в дома на потребителя, за период от 12 месеца.

Образци на заявления за кандидатстване могат да се получат всеки работен ден в Центъра за административно обслужване на Община Сливен, гише № 8.

Към заявлението следва да се приложат копия на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, протокол от ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, удостоверяващ, че кандидатът има увреждания и/или ограничения с невъзможност за самообслужване.

Потребителите на услуга по проекта не дължат такса.

Facebook Comments