ЛЮБОПИТНО

Петровден е!

На 29 юни Православната църква почита паметта на Светите равноапостоли Петър и Павел.

Двамата са наричани първовърховни и са почитани като основните разпространители на Христовото слово. 

Свети апостол Петър бил от гр. Капернаум, който се намирал на брега на Галилейското езеро. Прехранвал се като рибар. Еврейското му име било Симон, а името Петър му дал Самият Иисус Христос, което в превод от гръцки език означава “камък”.

Свети апостол Петър бил сред любимите ученици на Спасителя.  Когато обаче залавят Иисус Христос, Петър три пъти се отрекъл от Христа, но  искрено се разкаял за тази си постъпка. “Казвам ти, Петре, не ще пропее днес петел, преди ти три пъти да се отречеш, че Ме познаваш.” (Лука 22:31-34)

Петър проповядвал в Юдея, Галилея, Самария, Кесария, Йерусалим, Сирия, Антиохия. Стигнал и до Египет. Пътувал до Британия, Гърция, бил в Коринт.

Павел, роден в Тарс, Киликия, първоначално е сред гонителите на християните. На път за Дамаск той е ослепен от видение на Господа. Завеждат го обратно в града, където след три дни е изцерен по чудо. От яростен противник става най-ревностен разпространител на Христовото учение.

Двамата апостоли приемат мъченическа смърт в името на Спасителя в един и същи ден в Рим, по заповед на император Нерон – 29 юни 67 г. сл. Хр.  Св. Петър е разпънат на кръст с главата надолу, а св. Павел е обезглавен. 

Именици днес са: Петър, Петрана, Петя, Павел, Павлин, Павлина, Пoлина, Пенка и Пенчо.

Честит празник!

Facebook Comments