СЛИВЕН

Полицията със засилени проверки по празниците

Тази година празниците ще бъдат посрещнати в условията на обявена извънредна епидемична обстановка и въведени редица мерки с оглед ограничаване разпространението на COVID-19. В областната дирекция на полицията в Сливен е създадена организация за осъществяване на контрол по спазване на въведените противоепидемични мерки .

Особено внимание е обърнато на контрола по отношение струпването или организираното събиране на множество хора над определения максимум. Предвидени са съвместни проверки с представители на регионалните здравни инспекции, областните дирекции по безопасност на храните и Комисия за защита на потребителите.  Също така ще се осъществява контрол на лицата, намиращи се на открити обществени места и в районите на големите търговски обекти и пазари да спазват определената физическа дистанция от 1,5 м, както и на задължителното носене на защитна маска за лице.

Facebook Comments