СВЯТ

Почасовото заплащане на труда в ЕС и еврозоната расте

През 2022 г. средното почасово заплащане на труда в цялата икономика на ЕС е 22,9 евро за час и на 25,5 евро за час в еврозоната. Това показват данни на Евростат. Спрямо 2021 г. почасовото заплащане се увеличава в ЕС с 4,4%, а в еврозоната – с 4 на сто.

В рамките на Европейския съюз най-голямо е увеличението на почасовото заплащане на труда в Унгария (с 16,4%), България (с 15,5%), Литва (13,4%), Румъния (с 12,3%) и Полша (с 11,7%). 

Само в рамките на еврозоната почасовите заплати нарастват най-много в Литва (с 13,4%), Естония (8,8%) и Хърватия (8,7%), а най-малко в Италия, Малта и Финландия (повишението е с 2,3% във всяка една от трите държави).

В ЕС икономическите дейности, които регистрират най-високите годишни увеличения на почасовото заплащане на труда са: “Добивна промишленост” (повишение с 9,6%), следвана от “Професионални, научни и технически дейности“ (с 6,4%), “Разпределение на електрическа и топлоенергия и топлинна енергия“ (с 5,6%) и “Финансови и застрахователни дейности“ (повишение също с 5,6%).

Facebook Comments