СЛИВЕН

Почистиха участъци от коритата на реките Дюлева и Асеновска

Приключиха превантивните действия за осигуряване на проводимост на коритото на Дюлева река в района на бившата мебелна къща. В участъка имаше голям обем прораснала растителност, което създаваше риск за водния оток. Премахнати са храсти и дървесна растителност. Оформен е профилът на участъка, с което е осигурена нормална проводимост.

Започнаха дейностите и по почистване на Асеновска река, в участъка от МБАЛ „Хаджи Димитър“ до моста на бул. „Тракия“. Там също ще бъдат почистени храстите, тревната и дървесна растителност. Ще бъде запазен островът от папури, образувал се на едно от местата, тъй като е защитен растителен вид.

Facebook Comments