Сливен

По-ниски цени на картите за градския транспорт за хората с увреждания в Сливен

Цената на абонаментните карти за лица с увреждания за една линия в градския транспорт в Сливен се очаква да бъде намалена от 25 на 15 лева. Решението ще бъде гласувано на предстоящата сесия на Общински съвет – Сливен, която ще се състои на 15.12.2022 г., четвъртък, от 09.00 часа

Предложението за намаляване на действащата тарифа е на кмета Стефан Радев, като предстоящото изменение ще обхване хора с над 71% увреждания и лица с над 50% увреждания на долни крайници.

Тази пролет местният парламент прие нови цени за билетите и абонаментните карти за пътуване. Представители на Сдруженията на хора с увреждания обаче изразиха несъгласие с мотив, че това допълнително ограничава инвалидите, създава социална изолация, лишавайки ги от възможността да бъдат пъноценно интегрирани в обществото. По тяхно искане тарифата беше преразгледана в комисиите на Общинския съвет.

Ако решението получи необходимата подкрепа от общинските съветници, новите цени ще влязат в сила от 1 януари 2023 година.

 

Facebook Comments