СЛИВЕН

Предстои наземно третиране на дървесна растителност в сервитута на железопътна инфраструктура

Община Сливен уведомява собствениците на пчелни семейства, че в участъци от  железопътната инфраструктура предстои наземна обработка на дървесна растителност с препарат НАСА ТАФ. За това съобщават от общинския отдел „Екология”. Става въпрос за железопътната линия в междугарията: Шивачево (от НВ  Орешак) – Гавраилово, Сливен – Желю Войвода, Желю Войвода – Зимница и Гавраилово – Сливен.

Обработката на дървесната растителност ще бъде извършена от двете страни на релсите. Карантинният срок е 30 дни.

Община Сливен апелира собствениците на пчелни семейства да предприемат мерки за тяхното опазване от отравяне.

По-долу е поместен графикът на третирането на дървесна растителност в определените участъци:

–  Шивачево ( от НВ  Орешак ) – Гавраилово от 8 до 10 май;

–  Сливен – Желю Войвода от 13 до 15 май;

–  Желю Войвода – Зимница  от 21 до 23 май;

–  Гавраилово – Сливен от 29 до 31 май;

Facebook Comments