Сливен

Предстои проверка на 113 язовира в Сливенско

Комисия, назначена със заповед на областния управител Минчо Афузов, ще извърши проверка на всички 113 язовира – държавна, общинска и частна собственост, на територията на област Сливен. Комисията има за задача да установи какво е състоянието им, за да се осигури безопасната им експлоатация. При констатиране на нередности, ще бъдат дадени задължителни за изпълнение от собствениците предписания, съобщиха от областната администрация.

Четвъртият по големина в страната язовир за напояване “Жребчево” и осмият по големина язовир за питейни води “Асеновец” са на държавата – единият е собственост на МЗХГ, а другият се стопанисва от “В и К – Сливен” ЕООД. 62 язовира са общинска собственост. 14 се стопанисват от частни сдружения или еднолични частни собственици. 35 язовира са предадени в собственост на Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовири.

60 от язовирите са с високата степен на потенциална опасност, защото при евентуална авария биха засегнали инфраструктура или населени места. Тези обекти подлежат на регулярен строг контрол, извън плановите проверки на комисията. Собствениците им осъществяват стриктна поддръжка. Съоръженията, сред които са „Жребчево“ и „Асеновец“, са в много добро техническо състояние.

Проверките са планирани през август и септември, с участието на експерти от областната администрация и общините, ДАМТН, РД ПБЗНС, Басейновите дирекции в Пловдив и Варна.

Facebook Comments