СЛИВЕН

Проведе се приемен ден на кмета Стефан Радев

Кметът Стефан Радев, част от заместниците му и секретарят на общината, проведоха обичайната си приемна с граждани. И днес пред градоначалника  жители на общината имаха възможност да споделят различни казуси, за които да се търси решение. Един от тях се отнасяше за системен проблем с уличната канализация в един от районите в града. Друг въпрос, който бе повдигнат пред Стефан Радев, бе свързан с пътната инфраструктура и благоустрояването. Кметът бе запознат в детайли и с имотен казус. На вниманието на Радев бе поставен и въпрос за обект от образователната сфера. Освен търсене на съдействие от кмета, в приемния ден гражданите имат възможност да дават предложения, мнения, да споделят впечатления, които да се вземат под внимание. Често жителите изказват лично и с благодарствени писма до сливенския градоначалник задоволство за проявената съпричастност и разбиране към проблемите им.

Пред част от зам.кметовете и секретаря на общината бяха поставени социални въпроси, жилищни казуси, от благоустрояването и лични въпроси.

Приемният ден на кмета и неговия екип е всеки първи четвъртък от месеца, като при неотложни ангажименти, е възможна промяна в дните и записаните граждани се уведомяват за това. Записването се извършва три дни преди приемния ден – в понеделник от 08.30 часа в Центъра за административно обслужване на гражданите – източен вход на Общината. Жалби и сигнали се приемат и по електронна поща.

Facebook Comments