СЛИВЕН

Проверяват кой и как ползва водите от “Жребчево” и “Копринка”

Върховната административна прокуратура нареди на министъра на околната среда и водите да провери контрола на водовземане и ползване на водите от язовирите “Жребчево” и “Копринка”.

Във ВАП е образувана преписка по сигнал от Българската федерация по риболовни спортове и граждани на Нова Загора, съобщиха от прокуратурата.

В сигнала се излагат проблеми, свързани с намаляване на нивото на водите в язовир “Жребчево” поради системното му и неправомерно източване за частни цели, както и за липса на разходомерни устройства на входа и на изхода на язовира въпреки предписанията на МОСВ.

Според сигнала са отпускани количества вода от язовир “Копринка” за напояване към Стара Загора, но те са били използвани за други цели.

Екоминистерството трябва да изясни всички въпроси, свързани с управлението и контрола на водовземане и ползване на води от двата язовира, наличието на незаконни действия в тази връзка, както и реализация на административнонаказателна отговорност, ако това бъде установено.

Facebook Comments