Сливен

“Продължаваме промяната” с нов офис и първа изнесена приемна в Сливен

ПП “Продължаваме промяната” организира своята първа изнесена приемна в Сливен на 15.01.2022 г. от 14:00 ч. в новия си офис на ул. „Йордан Кювлиев” № 5 (зад Кукления театър, на метри от Главната улица).

Татяна Султанова като народен представител на избирателите от Сливенска област, заедно с Настмир Ананиев – председател на комисията по регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление, зам. председателят на комисията Йордан Терзийски, канят гражданите от региона, които искат да обсъдят проблеми с фокус, свързан с дейността на комисията – Закон за устройство на територията, Закон за гражданската регистрация, Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за пътищата и други важни теми за българските граждани.

Всеки желаещ гражданин за среща в рамките на приемната на 15.01.2022 г., събота, от 14:00 до 16:00 ч., може да си запише час за среща на телефон 02/ 980 52 58. Важно е да си запазите час, за да не се налага да се чака излишно.

Поради ограниченото време, всички, които не успеят да се включат, биха могли да изложат писмено въпроса, който биха желали да поставят и да го предадат в офиса за последващо запознаване с него и адресиране по компетентност.

Facebook Comments