СЛИВЕН

Продължават обученията в сливенските села за кандидатстване за многофондово финансиране

През настоящия програмен период за първи път селата на територията на община Сливен ще имат достъп до финансиране по Програмата за развитие на селските райони. Това стана възможно чрез изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, която се прилага от създадени местни инициативни групи.

„Благодаря на колегите от съседните общини Котел и Върбица, Стралджа, Тунджа, Нова Загора, за подкрепата. Заедно с тях години наред инвестирахме в инициативи, насочени към  добросъседство и се радвам, че тези наши усилия дават резултати. Така поставяме в качествено нова ситуация развитието на населените ни места”, заяви пред журналисти кметът Стефан Радев.

В средата на 2022 г., след множество преговори, Община Сливен обедини усилия с Общините Твърдица, Тунджа, Котел и Стралджа и създадените на тяхна територия Местни инициативни групи. Така петте общини успяха да подадат съвместно проектни предложения за финансиране на дейности по подготовка на Стратегии за развитие на тези населени места за периода 2023 – 2027 г. Те са по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. През 2023 г. бе получена и покана от МИГ Нова Загора и Община Нова Загора за включване и на последните 4 населени места от община Сливен в анализите на територията и  разработката на Стратегия за развитие на територията на община Нова Загора. Това са селата Биково, Младово, Скобелево и гр. Кермен. Следва учредяване на нова Местна инициативна група Нова Загора – Сливен.

По този начин всички населени места от община Сливен ще имат възможност да се възползват от финансиране на инициативи на местния бизнес – микро- малки и средни предприятия, представители на неправителствения сектор – читалища, неправителствени организации и др. Община Сливен е най-голямата по територия община в страната. Тя е единствената, която е успяла да включи всичките си населени места в местни инициативни групи.

Към момента вече текат информационни срещи и обучения от екипите на партньорските общини и организации. Извършва се анализ на обхванатите в отделните местни инициативни групи насели места и консултации във връзка с подготвяните пет Стратегии за развитие. В рамките на дискусиите участниците имат възможност да се запознаят с добри практики от изпълнявани вече проекти на други територии, споделят своите проблеми, активно се интересуват от конкретните възможности, които ще могат да ползват, за да подобрят средата си на живот, да  засилят конкурентоспособността си и да научат за възможностите за създаване на заетост. За периода 2023 – 2027 г. възможностите за получаване на финансиране от различни източници са – Програмата за развитие на селските райони 2021-2027, Програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2021 – 2027 г., Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” за периода 2021 – 2027 г., Програма „Околна среда” за периода 2021 – 2027 г., Програма „Образование” за периода 2021 – 2027 г., или т.н. многофондово финансиране.

„Надявам се обученията на местните хора и бизнеса там да са успешни и да ги насърчим да кандидатстват. Ще ги подкрепяме в целия процес”, заяви още сливенският градоначалник.

До края на месец септември т.г., трябва да бъдат изготвени и петте Стратегии за развитие на МИГ-овете, които ще участват. До края на октомври те трябва да бъдат подадени към Програмата за развитие на селските райони 2021-2027 г. за оценка и допускане до финансиране на заложените в нея приоритети и мерки. Очертава се всяка местна инициативна група да има достъп до около 9 милиона лв. за реализиране на различни проекти на нейната територия. 5 милиона ще се финансират от Програмата за развитие на селските райони, 4 милиона – от оперативните програми.

Подобряване на средата във всички сфери от социално–икономическото развитие и повишаване на качеството на живот на сливенската общност е основен приоритет на общинското ръководство. В тази връзка Община Сливен продължава усилената работа и подкрепа в процеса по изготвяне на отделните стратегии за развитие на селата от цялата територия.

„Основната ни тема и идея е да събудим и насърчим този предприемачески дух, отношението към човешкия труд, работата, образованието, които навремето са превърнали Сливен в един от най-богатите градове в България”, завърши Стефан Радев.

Facebook Comments