РЕГИОНИ

Продължава доброто взаимодействие между Община Котел и Областната дирекция на полицията

Синхронизирано взаимодействие между Община Котел и Районно управление „Полиция” – Котел беше отчетено днес на среща. На нея присъстваха директорът на ОД МВР – Сливен, ст. комисар Димитър Величков, гл. инспектор Ивелин Жечев, н-к РУ „Полиция” – Котел, зам.-кметът на Община Котел Шериф Куванджъ, председателят на постоянната комисия по „Устройство на територията, пътна и селска мрежа” към ОбС-Котел, Али Чобанов и кметът на с. Градец, Веселин Урумов.

Поводът за посещението на областното ръководство на вътрешното ведомство беше обсъждане на общите инициативи, свързани с повишаване на сигурността и безопасността на гражданите, както и подобряването на съвместната работа между двете институции по отношение на противодействието с  престъпността, пътната безопасност и сигурността на територията на общината.

По време на срещата началникът на РУП- Котел представи актуален анализ на състоянието и динамиката на оперативната обстановка, спецификите по безопасността на пътя и сигурността на населението. От своя страна зам.-кметът Шериф Куванджъ даде висока оценка на работата на полицаите и благодари на служителите на реда за добрата съвместната работа, благодарение на която всички събития в общината протичат без инциденти и на ниво.

Сред обсъжданите теми бяха противодействието на продажбата на наркотични вещества, пътния травматизъм, видеонаблюдението, престъпността сред обособени групи. Коментар получиха още темите свързани със сигурността по време на големи културни събития (фестивали, национални и регионални турнири и семинари), както и тези касаещи дейността на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и общинската ,,Местна комисия по обществен ред и сигурност”

На срещата присъстваха още комисар Димитър Кикьов, н-к Отдел „Охранителна полиция” в МВР-Сливен, ст. инспектор Диаманди Диамандиев – н-к група „Оперативен анализ” в МВР-Сливен, гл. инспектор Марио Климентов- н-к сектор „Противодействие на криминалната престъпност”, гл. инспектор Румен Ригов, н-к група „Териториална полиция”, РУ „Полиция” – Котел, ст. инспектор Борислав Гинев от „Криминална полиция”, РУ „Полиция” – Котел, , инж. Яна Гавова, директор Дирекция „Устройство на територията, екология и строителство” и Десислава Пепелишева, директор Дирекция „Социални и хуманитарни дейности”.

Facebook Comments