България

Проектът за нова Конституция: 120 депутати и премахване на Великото народно събрание

Премахване на Великото Народно събрание и намаляване на броя на депутатите от 240 на 120. Това са част от промените, които предлагат в проекта си за нова Конституция от ГЕРБ.

Друг ключов момент е разделянето на органа на Висшия съдебен съвет на два отделни – Съдебен съвет на съдиите и Съдебен съвет на прокурорите. В първия членовете ще са 15 съдии, докато във втория ще има 11.

Предвижда се Съветът на прокурорите да избира главния прокурор, като според предложението на ГЕРБ отпада изискването тoй дa бъде oдобрен от президента на Република България.

Проектът вече е разпратен до лидерите на всички парламентарни партии и независими депутати, а в началото на следващата седмица започват и консултации за постигане на широка подкрепа за свикване на Велико народно събрание.

Тук може да се запознаете с проекта за нова Констутиция на Република България.

Facebook Comments