СЛИВЕН

Промени в общинската Наредба за обществения ред предвиждат забрана на електрически превозни средства в райони на Сливен

На предстоящата този четвъртък редовна сесия на местния парламент, ще бъде гласувано частично изменение на общинската Наредба за обществения ред. Това стана ясно на днешната пресконференция на председателя Димитър Митев и негови заместници, на която бяха откроени основните акценти за заседанието.

Като мотив във внесеното предложение, Митев посочи все по-масовото използване на електрически превозни средства от лица от всички възрастови групи по местните улици и пътища, в пешеходните зони и градските паркове. Това налага определяне на правила за използването им, както и ограничение на скоростта, поради сериозния риск за техните ползватели и останалите участници в движението (водачи на МПС, пешеходци, велосипедисти и др.).

„Правим поредната крачка в тази посока. Това е щекотлива тема, която до голяма степен касае не само Сливен, но и цялата страна. Законодателят и всички общински съвети се опитват да регулират по някакъв начин това явление”, заяви председателят Митев.

Ако предложението получи подкрепа, максимално допустимата скорост за движение на този вид електрически превозни средства в града и населените места от община Сливен, ще бъде намалена на 20 км/ч. Освен това ще бъде забранено движението им по – пешеходните зони, тротоарните площи на всички населени места, с изключение на маркираните тротоарни велосипедни алеи, градските градини, площадите и детските и спортни площадки. Водачите ще бъдат задължени да спазват всички ограничения и забрани, изчерпателно изброени в разпоредбите на Закона за движение по пътищата /ЗДвП/. Промените в Наредбата предвиждат още органите на МВР и упълномощените общински органи да имат правото да задържат като доказателствен материал индивидуални електрически превозни средства (електрически тротинетки, електрически триколки и други ППС, съгласно § 6, т. 18б от ДР на ЗДвП). Задържаното ППС ще бъде върнато на законните му собственици след заплащане на глоба по издаденото наказателно постановление.

В частта на Наредбата за контрол над шума в общината, Димитър Митев уточни, че промените касаят по-високи глоби за нарушителите. Целта е размерът на санкциите да бъде максимално доближен до определения в Закона за защита от шума в околната среда.

„Благодаря на колегите-вносители на предложението – Стефка Шевкенова и Георги Тенев! Те го обсъдиха с цялото ръководство на Общинския съвет, дебатирахме го и с правния отдел на Общината. Надявам се утре всички колеги да го подкрепят”, добави в заключение Митев.

Пълният текст на предложението  се съдържа в посочения линк: https://obs.sliven.bg/uploads/554DD170C38B029A440C2136039A4A6C

 

Facebook Comments