СЛИВЕН

Работна среща по нов проект на УНИЦЕФ за скрининг на ранното детско развитие се състоя в Областна администрация

Работна среща по новия проект на УНИЦЕФ за пилотно въвеждане на скринингови програми върху ранното детско развитие се състоя в Областна администрация Сливен. В нея взеха участие заместник областният управител Антоний Андонов, директорът на Районната здравноосигурителна каса Донка Вълева и консултантът по ранно детско развитие към УНИЦЕФ Мая Грозданова. Новият проект на международната организация в България надгражда и разширява предишни успешни практики, като се фокусира върху изследвания на ранното детско развитие (от 0 до 18 месеца) в общините Хасков и Нова Загора, където вече има създаден опит в ранната детска интервенция.

Предстоящото проучване цели да задълбочи наблюдението върху ранното детско развитие от страна на общопрактикуващите лекари в двете общини, като бъде достигнат максимално висок обхват на скрининга (межди 90 и 100 %). На база постигнатите резултати, ще бъдат установени и унифицирани възможностите за въвеждане на системно проследяване в ранното детско развитие на национално ниво.

За целта на проучванията, съвместно с Медицински университет – гр. Пловдив е разработена специална скринингова методика, която ще бъде приложена в двете общини, в сътрудничество с общопрактикуващите лекари и болничните заведения. Тя цели установяване здравословното състояние на децата при раждането им и периодичното му проследяване, с включени препоръчителни скрининги на 9 и 18-месечна възраст. При установяване на нарушения в развитието им, децата ще бъдат насочвани към специализирани услуги за ранна детска интервенция.

 

Facebook Comments