Сливен

Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ с одобрен проект за 25 000 лева

До края на м. август 2020 г. във фондовете на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен ще се влеят над 3500 нови издания набавени по проект, финансиран по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”.

Бюджетът на проекта е на стойност 25 000 лева. Насочен е към попълване с нови книги и други информационни носители на библиотечните колекции. Основната цел е насърчаване на интереса към книгата и четенето и подкрепа за развитието им като основни центрове за духовност, за придобиване на знания и качествена информация.

Заглавията, които са включени в проектното задание, са подбрани от най-новата продукция на 98 издателства и са от различни отрасли на знанието: философия, психология, религия, социология, политология, право, педагогика, икономика, техника, математика, физика, химия, медицина, компютърни науки, изкуство, архитектура, езикознание, литературознание, география, история, биографии, художествена литература за деца и за възрастни на български и чужди езици, а също и ценни справочни издания.

Над двадесет процента от включените в проекта заглавия са от съвременни български автори. Ще бъдат набавени и други ценни издания – албуми, картографски и нотни издания, нетрадиционни носители.

Изпълнението на проекта ще приключи до края на м. септември 2020 г., но по-голямата част от новонабавените издания ще бъдат на разположение на читателите още от началото на следващия месец.

Facebook Comments