СЛИВЕН

РИМ – Сливен подновява разкопките на крепост “Туида”

Настоящият археологически сезон стартира с разкопки на късноантична и средновековна крепост “Туида” в Сливен, съобщават от Регионалния исторически музей.

Акцент в изследванията на ръководения от д-р Николай Сираков екип е довършване на разкопките на частично проучената масивна постройка от ранновизантийския период на крепостта и нейните пристроявания през различните епохи.

Целта е да се изяснят функциите и строителната история на т.нар. „административна“ сграда, а в по-общ план – и на градоустройството и ролята на крепостта в рамките на Българската държава.

Археологическите дейности са финансирани по проект към Министерството на културата.

Крепост „Туида“ е най-значителният археологически паметник в покрайнините на Сливен, който води началото си от епохата на късната античност. Намира се в местността Хисарлъка, непосредствено до кв. “Ново село”.

Античното селище Туида има вековна история /от VI хил. Пр.Хр. до XIII в.н.е/, било е населявано от тракийски племена, антични римляни и средновековни българи. От мястото на крепостта се открива гледка към величествените „Сини камъни“ и към града.

Укреплението е имало много важна роля за отбраната на Римската, по-късно на Византийската, а след това и на Средновековната Българска държава.

На този етап крепостта е разкрита, проучена и консервирана на много малък процент и целите на археолозите са ежегодно да се извършват проучвания до пълното разкриване на обекта.

Facebook Comments