Сливен

РУО – Сливен: Подаването на заявления за прием в VIII клас започва на 5 юли

Регионалният инспекторат по образованието в Сливен информира седмокласниците от област Сливен и техните родители, че документи за приемане на ученици в VІІІ клас ще се подават в периода 5 – 7 юли 2021 г.

Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране е еднократно и може да бъде извършено по електронен път или на хартиен носител чрез посещение на едно от следните места:

  • Основно училище „Д-р Иван Селимински” – Сливен;
  • Основно училище „Елисавета Багряна“ – Сливен;
  • Начално училище „Св. Паисий Хилендарски” – Нова Загора;
  • СУ „Г. С. Раковски“ – Котел;
  • СУ „Неофит Рилски“ – Твърдица.

Не е направено разпределение на посочените училища по райони, общини или друг признак. Всяко от тях може да бъде посетено и използвано по избор на учениците и на родителите им, за тяхно удобство. Работното време ще бъде от 8.00 ч. до 18.00 ч.

При подаване на заявление в училището е задължително да присъства родител /настойник/ на ученика. В заявлението ученикът подрежда желанията си по реда на предпочитание.

Документите, които следва да се подадат, са:

  • заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
  • копие на свидетелство за завършено основно образование – за ученици от училища от друга област или когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването;
  • копие от медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии /независимо на кое място в заявлението е посочена професионална паралелка/;
  • копие на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища в чужди държави.

Заявлението се предоставя в училището, в което се подават документите. Заедно с копията се носят и оригиналите на документите за сверяване.

Резултатите от първи етап на класирането ще бъдат обявени до 13.07.2021 г.

Записването ще се извършва в училището, в което ученикът е приет, в срок до 16.07.2021 г. /включително/. В същия срок може да се подаде заявление за участие във втори етап на класиране, без да се променят и пренареждат желанията.

Допълнителна информация може да бъде получена чрез училищата, в които се обучават седмокласниците, както и чрез електронната страница на РУО – Сливен, раздел Прием.

Facebook Comments