Сливен

Свикват извънредно заседание на Общинския съвет в Сливен

Местният парламент в Сливен се събира на извънредно заседание утре – 8 февруари, съобщи председателят Димитър Митев. Една точка е заложена в дневния ред за гласуване. Тя касае упълномощаване на Мустафа Юсеинов Мустафов за представител на Община Сливен в Общото събрание на акционерите на „Водоснабдяване и канализация – Сливен”.

Събранието на съдружниците е насрочено на 10 февруари от 11.00 часа. На него предстои да бъде взето решение за искане на временна финансова помощ под формата на заем от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, в размер на 2 158 358 лв. Средствата от кредита ще бъдат използвани за покриване разходите за електроенергия на „ВиК-Сливен“ ООД.

По време на Общото събрание ще бъде гласувано и решение за упълномощаване на изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД за сключване на договор за управление и контрол на „ВиК-Сливен“ ООД с управителя Севдалин Рашев.

Извънредната сесия на Общинския съвет ще се проведе в зала „Май“ от 09.30 ч., при спазване на противоепидемичните мерки.

Facebook Comments