МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Славена Шейтанова: Номер 7 в бюлетината няма алтернатива!

Славена Шейтанова е кандидат за общински съветник от листата на ГЕРБ в Сливен. През последните 4 години тя бе част от Общинския съвет, а преди това е била сътрудник на Мария Габриел.

За Славена Шейтанова може да се гласува с номер 7 в бюлетината и преференция 110.

– Преди четири години влязохте като съветник в Общинския съвет в Сливен. С какво от постигнатото се гордеете най-много?

– В последния мандат на Общински съвет – Сливен бях член на три постоянни комисии – “Образование, наука, култура и вероизповедания”, “Здравеопазване, социална и жилищна политика” и “Европейска интеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи”. Заедно с останалите колеги, членове на комисии, за четири години успяхме да вземем редица важни решения, в полза на обществото. Разгледахме стотици индивидуални въпроси и лични молби на граждани, като сме се стремили да бъдат взети най-правилните становища по тях. Всичко това е плод на колективна работа и постигане на разбирателство, въпреки различията. В тази връзка, с това мога да кажа, че се гордея най-много. Намирането на общ език и уважението между колегите за мен е било приоритет номер 1 в работата ми като общински съветник и съм щастлива, че съм срещала същото отношение и от останалите.

– Вие бяхте сътрудник на Мария Габриел докато беше евродепутат, след това на Владимир Уручев. Какво от опита си при тях пренесохте в работата ви като общински съветник?

– Смея да твърдя, че работата за евродепутат е една голяма “школа”. Динамиката и широкия обхват от различни дейности, ми дадоха опит, който ще ми помага цял живот. Практиката и знанията, които усвоих от дейността си като асистент на евродепутат, бяха изключително полезни и в работата ми в Общинския съвет.

– Какви са предизвикателствата пред общинските съветници и  защо е важно да има стабилно мнозинство в Общинския съвет?

– Програмата на Стефан Радев, разработена за следващия четиригодишен мандат, е много амбициозна. В същото време обаче е реалистична и изпълнима. Приоритетите, заложени в нея са важни за развитието на нашия Сливен и вярвам, че ще спомогнат да го направим още по-добро място за живеене. Мнозинство в Общинския съвет би направило изпълнението й възможно. Само така можем да обновим бул. „Цар Симеон“, бул. „Илинденско въстание“. Това е начинът да осигурим повече инвестиции в града, което да доведе до откриването на нови и по-добре платени работни места.

– Има ли нещо, което искахте, но не успяхте да свършите в предходния мандат?

– Последните четири години бяха време на изпитания. Ковид кризата, войната в Украйна, липсата на правителство със сигурност оказаха своето негативно влияние в осъществяването на много от планираните дейности. Има още какво да се желае, но е важно, че беше направено много. Да си припомним благоустрояването на „Сини камъни“, „Дружба“ и „Българка“, новите кръгови. В тези най-трудни години бяха положени основите на важни проекти, които ще бъдат реализирани през следващия мандат. И ние сме гаранцията, че всичко проектирано може да се изпълни качествено.

– Днес отново сте кандидат за общински съветник от листата на ГЕРБ. Какви са приоритетите Ви за следващия управленски мандат?

– Основен приоритет в управленската ни програма е икономическото развитие на Общината, което е предпоставка за по-високи заплати и работни места, особено за младите хора в града ни. Завръщането на млади семейства от големия град в Сливен, за да отгледат децата си тук, е нещо, за което ще работя. Облагородяването на пространства в града за спорт на открито са сред основните искания на гражданите, особено на по-младите. В тази връзка, ще се стремя да има повече инициативи в посока насърчаване към спорт в детска и юношеска възраст, както и психичното здраве при подрастващите. Друга важна за мен тема са инициативи, свързани с повишаване на обществената информираност за домашното насилие и работа в посока превенция, особено в по-малките населени места.

– Защо трябва на 29 октомври сливналии да изберат отново Стефан Радев за трети мандат?

– Стефан Радев е интелигентен и доказан експерт, който изведе успешно общината от тежкото финансово състояние. Достоен и уважаван човек, открит и с разбиране към хората и техните проблеми.  Най-важното е, че е открит към хората – не спира да търси мнението им и се вслушва в критиките и мненията на гражданите. Неслучайно затова и дадохме възможност сливналии да дописват управленската ни програма. А тя – безспорно е най-задълбочената и качествена. Просто, непредубедено сравнение на предложенията от всички кандидати е сред най-добрите доказателства, че номер 7 в бюлетината няма алтернатива!

– Продължете изречението: След четири години искам Сливен…

– Да бъде още по-подреден европейски град – гордост и пример за всеки, свързан с града ни.

Facebook Comments