СЛИВЕН

Среща във връзка с Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите се проведе днес

Работна среща за обсъждане на предложения за актуализация на Стратегията на област Сливен за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 г. се състоя днес в Областна администрация Сливен.

Тя бе инициирана във връзка с изпълнението на проект на Ромската академия за култура и образование (РАКО) за мониторинг върху изпълнението на новите Областна и Национална стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030.

В работната среща взеха участие заместник-областният управител Антоний Андонов, председателят на РАКО Стела Костова, директорът на Регионалната дирекция за социално подпомагане Георги Вишнаров, експерти от Областна администрация, Дирекция „Бюро по труда“ – Сливен и общините Сливен и Твърдица, координаторът на организацията „Лекари на света“ за област Сливен Петър Малинов и др.

В хода на дискусията бе подчертано, че официалните статистически данни не дефинират разграничения между етносите, а социологическите проучвания на неправителствените организации имат спомагателна функция при вземането на решения и набелязването на мерки за прецизиране на политиките относно ромския етнос и останалите уязвими групи.

По време на срещата бе акцентирано върху необходимостта от по-ясно обвързване между аналитичната част, целите и разписаните мерки в общинските планове за равенство, приобщаване и участие на ромите, както и върху необходимостта от повече измеримост и конкретика в планираните и постигнати резултати.

Представителите на ромските неправителствени организации апелираха за създаване на работещ образователен център в квартал „Надежда“, където децата да развиват своите умения и таланти, да се запознават с професии и да получават допълнителна мотивация за участие в образователния процес.

„За нас образователната система и здравеопазването са най-важните приоритети. Затова ние като ръководство на Областна администрация се стараем да активизираме дейности и процеси, които да променят към по-добро ситуацията“, изтъкна в рамките на дискусията заместник-областният управител Антоний Андонов. Той илюстрира това с предприетите мерки за подобряване обхвата и задържането на децата в училище и положените усилия за обезпечаване на спешната медицинска помощ за уязвимите групи на територията на област Сливен.

Facebook Comments