СЛИВЕН

Среща в Областна администрация търси решение за незаконните автоморги в село Чинтулово

В Областна администрация Сливен днес се състоя поредната среща със заинтересованите институции по повод все повече разрастващата се незаконна дейност по изкупуване и разкомплектоване на стари автомобили в село Чинтулово.

Срещата бе свикана по инициатива на ръководството на Областна администрация и ръководена от заместник-областния управител Антоний Андонов. В нея взеха участие заместник-кметът на община Сливен Камен Костов, началник отдел „Екология“ в общинска администрация Николай Бакърджиев, кметът на село Чинтулово Иван Щилиянов, директорът на Регионалната инспекция по опазване на околната среда (РИОСВ) – Стара Загора Диана Искрева – Идиго, директорът на Районната здравна инспекция Николина Иванова, административният ръководител на Районна прокуратура Сливен – Катя Колева, началникът на Охранителна полиция в Областната дирекция на МВР комисар Димитър Кикьов, началник сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ гл. инспектор Диян Динков, представители „Пътна полиция“, Басейнова дирекция – Пловдив, експерти от РИОСВ – Стара Загора и Областна администрация Сливен. На поканата за участие в разширената работна среща не се отзоваха ръководители или представители на териториалното поделение на ДАНС, териториалното поделение на НАП и териториалното поделение на Държавен строителен контрол.

По време на дискусията стана ясно, че разрастването на незаконната дейност тече от няколко години, като село Чинтулово и отчасти селата Селиминово и Гавраилово трайно се превръщат в национална база за изкупуване на излезли от употреба автомобили, които впоследствие се разкомплектоват в множество частни дворове. След това автомобилните части се предават на вторични суровини, а гумите се сортират и струпват в имотите или направо се изхвърлят в околността. Маслата от разфасованите автомобили, в които има много високо съдържание на вредни и канцерогенни вещества, се изливат директно и свободно в природата, откъдето попадат в почвите и респективно – във водоизточниците на района.

Взети от РИОСВ проби и направен специализиран лабораторен анализ на почвите в един от тези имоти (поради невъзможност да се влезе в останалите) е показал наличие на замърсяване на цялата площ с нефтопродукти, в които съдържанието на вредни вещества е десетки пъти над допустимите норми, като много от показателите доказват канцерогенност. Тези масла и отвори пропиват през повърхностния почвен слой и замърсяват трайно почвите и водите в района.

В хода на дискусията институциите за пореден път обясниха, че макар дейността да е мащабна и изцяло незаконна, органите на екологичния контрол, местното самоуправление, реда и правосъдието не са в състояние да се справят с проблема. Като причина те изтъкнаха пропуски в законодателството и нормативната база. Стана ясно също, че налаганите административни санкции не постигат желания ефект, тъй като извършителите и организаторите на незаконния бизнес имат добри консултанти, юридически съветници и немалко пари, с които плащат наложените глоби (ако изобщо се стигне до такива), продължавайки да разгръщат дейността си. Справка за наложените санкции по линия на незаконния транспорт на излезли от употреба автомобили до с. Чинтулово показва, че от януари 2022 до момента са издадени 63 наказателни постановления за 57 500 лева, платените глоби са за 32 000 лв., като един от санкционираните е платил 6 броя глоби на стойност 6 500 лева.

Представителите и на РИСОВ, и на органите на реда потвърдиха, че е установена практика контролните органи да не биват допускани до имотите, където се осъществява ракомплектоването на автомобилите, а служители на РИОСВ – Стара Загора продължават да са обект на агресия и заплахи.

На свой ред кметът на Чинтулово посочи, че за жителите на селото това е поминък. Според думите му, трудовата заетост в този бранш, макар и незаконна, е намалила значително кражбите и набезите в населеното място и околността.

На друга позиция бяха представителите на институциите, които подчертаха, че този незаконен бизнес трябва да бъде вкаран в законови рамки, да бъде регламентиран и изсветлен, и че като всеки друг бизнес освен да отчита отлични приходи, трябва да поеме отговорност и за съпътстващите разходи – данъци, депониране на отпадъчните материали, гуми и масла и др.

Заместник-кметът Камен Костов припомни, че от срана на Община Сливен многократно са предприемани мерки за почистване на силно замърсените райони и местности около село Чинтулово, като разходите за това са за сметка на общинския бюджет.

По време на срещата стана ясно също, че край Чинтулово има водоеми, които са задръстени с автомобилни гуми. Понякога там възникват пожари и така се освобождава място за следващото „зареждане“.

„В село Чинтулово назрява тежък екологичен проблем с тенденция да прерасне в екологична катастрофа. Като Областна администрация ние ще направим всичко възможно тази опасна за околната среда и напълно незаконна дейност да бъде преустанпвена. Ще сезираме отново Министерството на околната среда и водите, Министерски съвет, сливенските депутати, медиите и ако е необходимо – международните екологични организации за това, че районът на Чинтулово се превръща в национална автоморга и екологична бомба“, коментира след работната среща заместник-областният управител Антоний Андонов.

Facebook Comments