Сливен

Стартира изпълнението на проект „Младите хора – партньори на местната власт“

Стартира изпълнението на проект „Младите хора – партньори на местната власт“, насочен към младежи на възраст от 15 до 29 години от малки населени места в общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.

Проектът се реализира от сдружение „Младежки перспективи“ и е финансиран от Националната програма за младежта 2016-2020 г.

Основната цел е да се насърчи участието на младите хора в обществения живот, както и да се повиши активността им в процеса на вземане на решения.

В рамките на проекта ще бъдат организирани локални кампании и събития, чрез които се очаква да се разширят познанията на младите хора по гражданско образование и да се стимулира структурният диалог на местно ниво между младежите и лицата, представляващи институции с роля върху формирането на младежките политики.

Проектът се изпълнява от сдружение „Младежки перспективи“. В организацията работят активни и идейни хора, които са избрали да останат в България, да създават повече възможности за младите хора, помагайки им да разгърнат потенциала си.

Въпреки че сдружението тепърва стартира в разработването на проекти и самостоятелното кандидатстване по различни програми, членовете на организацията са участвали в много и различни обучения, обмени и форуми в страната и чужбина, познават изключително добре възможностите на държавното и европейско финансиране.

Амбицията на екипа на „Младежки перспективи“ е да работи в интерес на младите хора в областта, като си сътрудничи с други организации и институции в региона, насърчавайки обмена на добри практики и идеи.

Facebook Comments