БЪЛГАРИЯ

Стартира системата за електронни публични търгове на съдебните изпълнители

Системата за електронни публични търгове на съдебните изпълнители вече функционира и е достъпна за потребителите: https://zapori.mjs.bg. Така се елиминират всякакви възможности за злоупотреби и се осъществява постоянен контрол.

С въвеждането на електронните търгове се премахват писмените оферти, а за участие в търга се изисква само регистрация в системата, заявление за участие и внесен депозит. Търгът е явен и се провежда в реално време, изцяло в електронна среда, като участниците в него са анонимни. По този начин никой от тях не знае колко лица участват, нито кои са те.

След 30-дневния срок за регистриране на наддаващите, самият електронен търг продължава 7 дни и се удължава автоматично с 10 минути, ако през последните 10 минути се подаде ново предложение. Така направената процедура защитава участниците и страните в изпълнителното производство в максимална степен от евентуални злоупотреби. Самата продължителност на търга и анонимността на наддавачите гарантира постигане на най-висока цена.  

С промените в ГПК се уреди и механизъм за банково кредитиране на желаещи да участват в такива търгове. Улесняването на кредитирането за покупката на имоти от електронни публични търгове ще доведе до повишаване броя на участниците, което ще засили конкурентната среда. А това ще доведе до повишаване на крайните цени на търговете, което е в интерес както на кредиторите, така и на длъжниците.

 

Facebook Comments