България

Стефан Янев е новият служебен премиер

Със свой указ президентът Румен Радев назначава от 12 май 2021 г. служебно правителство на Република България.

Служебното правителство е в следния състав:

1. Стефан Динчев Янев за служебен министър-председател на Република България

Роден е на 1 март 1960 г. в с. Поповица, Пловдивска област. Бил е директор на дирекциите „Отбранителна политика” и „Политика за сигурност и отбрана” на Министерството на отбраната, както и аташе по отбраната в Посолството на Република България във Вашингтон, САЩ.

От 1998 г. до 2000 г. работи като офицер за анализ в Департамента по планиране и програмиране на Групата за координиране на ПЗМ, гр. Монс, Белгия, след което е назначен за старши помощник-началник в отдел “Стратегии и доктрини” в Управление “Планиране на отбраната и въоръжените сили”.

През 1996 г. става експерт в Дирекция „Международно сътрудничество” на Министерството на отбраната.

Завършва Висшето народно военно артилерийско училище (ВНВАУ) „Г. Димитров“ в гр. Шумен през 1983 г. Продължава образованието си във Военна академия “Г. С. Раковски” – гр. София и Националния военен колеж към Националния военен университет във Вашингтон, САЩ.

Стефан Янев е секретар на държавния глава по сигурност и отбрана до 11 май 2021 г. Служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната през 2017 г.

Владее английски, немски и руски език. Женен, с две деца.

2. Гълъб Спасов Донев за служебен заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика

3. Бойко Илиев Рашков за служебен заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи

4. Атанас Ангелов Пеканов за служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства

5. Асен Васков Василев за служебен министър на финансите

6. Георги Великов Панайотов за служебен министър на отбраната

7. Стойчо Тодоров Кацаров за служебен министър на здравеопазването

8. Виолета Колева Комитова за служебен министър на регионалното развитие и благоустройството

9. Николай Денков Денков за служебен министър на образованието и науката

10. Светлан Христов Стоев за служебен министър на външните работи

11. Янаки Боянов Стоилов за служебен министър на правосъдието

12. Велислав Величков Минеков за служебен министър на културата

13. Асен Петров Личев за служебен министър на околната среда и водите

14. Христо Георгиев Бозуков за служебен министър на земеделието, храните и горите

15. Георги Георгиев Тодоров за служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

16. Кирил Петков Петков за служебен министър на икономиката

17. Андрей Стефанов Живков за служебен министър на енергетиката

18. Стела Иванова Балтова за служебен министър на туризма

19. Андрей Георгиев Кузманов за служебен министър на младежта и спорта

Facebook Comments