СЛИВЕН

Татяна Султанова: Край на практиката с отпускане на финансиране за общински проекти по договорка между партиите и техните кметове. Област Сливен с одобрени от Народното събрание проекти за над 81 млн. лв.

Край на практиката с отпускане на финансиране за общински проекти по договорка между партиите и техните кметове. Още по време на предишното редовно правителство беше предложено приоритетните проекти на национално и общинско ниво да минават през санкцията на Народното събрание, с максимална прозрачност – и сега това се случи.

1625 проекта на обща стойност над 3,3 млрд.лв. за развитието на българските общини одобрихме вчера в Народното събрание с приетия на второ четене Закон за държавния бюджет. По предварително зададените ясни и прозрачни критерии, всички 265 общини, получиха правото да кандидатстват, като Министерство на финансите изпрати писма до всички общини за подаване на инвестиционни проекти.

Всички защитени и одобрени общински проекти са включени като Приложение № 3 към бюджета, за да могат всички граждани да видят за какво ще се разходват парите от всяка една община.

Правителството на академик Николай Денков спазва ангажимента си и инвестира в приоритетните проекти за общините. Инвестира се в главно в улици и общински пътища, ВиК инфраструктура, ремонт и реконструкция на сгради, благоустройствени дейности и проектиране. Ако кметовете са активни, работят, подготвят проекти и имат амбиция да развиват общините си, ще получават съответния ресурс за това. Редно е това да стане регулярен процес в бъдещите бюджетни процедури, като стъпка към финансовата децентрализация на общините. В този процес по подбор на проекти за реализиране трябва да бъдат въвлечени много по-активно общинските съвети и гражданското общество. Целта е да се планира дългосрочно развитието на общините и да се разработват проекти съгласно нуждите на обществото и градските стратегии.

Радвам се, че успях да защитя и подкрепя предложените проекти за област Сливен, които са 15 на брой, на обща стойност 81 338 400 млн. лева. С реализирането на проектите ще намерят своето решение от години трупани проблеми, свързани с изключително лошата инфраструктура на кв.Речица в Сливен, за което търсим решение от много време. Ще се инвестират средства във ВиК инфраструктурата на села в областта, за ремонт на улици и пътни участъци, благоустрояване на жилищни квартали и др. По общини, както следва:

Община Котел, общо: 17 410 800 лв.

 • Реконструкция на водоснабдителната и вътрешната водопроводна мрежа на с. Малко село, Община Котел: 10 104 900 лв.
 • Рехабилитация (основен ремонт) на общински път SLV 1003 за с. Медвен в участъка от кръстовището с Път II-48 (км 0+000) до кръстовището с Път ІІІ-7006 (км 4+800): 4 362 400 лв.
 • „Основен ремонт на ул. „Котленски проход“, с. Ябланово, Община Котел“ – I етап: 2 460 400 лв.
 • “Реконструкция на ВиК по главна улица на кв. “Изток”, с. Градец, общ. Котел” : 483 100 лв.

Община Нова Загора, общо: 1 935 800 лв.

 • Реконструкция на вътрешно водопроводна мрежа на УЛ. “Хаджи Димитър” от О.Т.177 до О.Т 362 с дължина 990 м.: 1 268 800 лв.
 • Преустройство на част от младежки дом с идентификатор по КККР 51809.504.2002.1, в който се изгражда младежки център в УПИVIIQкв.98 по плана на гр. Нова Загора: 667 000 лв.

Община Сливен, общо: 54 252 200 лв.

 • Асфалтиране на улици в гр. Сливен, кв. Речица след изпълнение на воден цикъл: 19 000 000 лв.
 • “Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Гавраилово, община Сливен”: 4 534 800 лв.
 • Ревитализация на колодрума в гр. Сливен: 16 639 000 лв.
 • Благоустрояване кв. “Клуцохор”, гр. Сливен: 4 159 500 лв.
 • Текущ ремонт на бул. “Цар Симеон”, гр. Сливен: 2 000 000 лв.
 • Благоустрояване кв. “Дружба”, гр. Сливен: 2 878 600 лв.
 • Благоустрояване кв. “Българка”, гр. Сливен: 2 870 300 лв.
 • “Допълнително водоснабдяване на с.Градско, община Сливен”: 2 170 000 лв.

Община Твърдица, общо: 9 675 400 лв.

 • Реконструкция и рехабилитация на два участъка от път IV клас SLV1112 на територията на община Твърдица: 4 837 700 лв.

Общо за областта: 81 338 400 лв. по 15 проекта

Предвижда се крайният срок за изпълнение на проектите да е тригодишен – или до 31.12.2026 година, като стриктно ще се съблюдава възлагането, изпълнението и отчитането на проектите.

С тази хубава за всички жители на област Сливен новина, бих искала да им пожелая светли, топли и благословени коледни празници! Нека Новата 2024 година донесе благополучие и сбъдне мечтите ни да живеем в просперираща, променена и силна България!

Facebook Comments