СЛИВЕН

Увеличава се броят на жилищата през последната година в Сливенско

Към 31.12.2021 г. броя на стоманобетонните и панелните жилищни сгради е 1 225 или 2.1% от общия брой жилищни сгради и спрямо предходната година се увеличават с 13 (1.1%). Тухлените сгради са 49 696, а относителният им дял от общия брой на жилищните сгради в областта е 83.9%.

Структурата на жилищата според броя на стаите се запазва на нивото от 2020 година. Преобладаващата част от жилищата в областта – 62.2% са с две и три стаи. Делът на едностайните жилища е 8.5 %, а на жилищата с четири и повече стаи – 29.3%.

Средната полезна площ на едно жилище в областта е 73.1 кв. м, като в градовете тя е 73.0 кв. м, а в селата – 73.1 кв. метра.

Към 31.12.2021 г. жилищната площ средно на едно лице в градовете е 32.1 кв. м, а в селата – 32.4 кв. метра. Жилищната площ средно на едно лице за областта е 32.2 кв. м при средна за страната – 36.6 кв. метра.

Facebook Comments