РЕГИОНИ

Успешно завърши проект „Пътеводител към успеха“ изпълняван от Сдружение „Възрожденска столица“

С издаването и разпространението на пътеводител, съдържащ информация за интересни обекти на територията на община Котел, завърши изпълнението на проект „Пътеводител към успеха“.

Туристическият продукт е изработен с усилията на младежи от малки населени места от община Котел, които в продължение на 4 месеца бяха част от дейностите по проекта на Сдружение „Възрожденска столица“, финансиран от Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта.

Благодарение на предоставеното финансиране на младите хора бе дадена възможността да вземат участие в обучения по дигитални умения и предприемачество, да посетят, проучат и заснемат малко известни за туристите места в общината и да подготвят печатно и дигитално издание на пътеводител, използвайки придобитите умения в обученията.

В рамките на 10 дни младежите посетиха редица места, известни на местното население, но непознати за останалите, които посещават Котел и околността. По време на организираните походи младите хора заснеха културно-историческите и природни забележителности, събраха информация за всяко от местата, направиха кадри с дрон.

Отпечатани са 1000 броя от пътеводителя, които са разпространени в различни места за настаняване в областта, туристически центрове и неправителствени организации. Дигиталната версия на пътеводителя може да бъде разгледана тук: https://bit.ly/43tf8LO , както и във фейсбук страницата на организацията: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550285038752

Проектът беше в унисон с Европейската година на уменията 2023, давайки възможност за придобиване на нови знания и поставяйки фокуса към нуждата от непрекъснато усъвършенстване и учене.

„Пътеводител към успеха“ бе финансиран по линия на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2023 г., чрез Министерството на младежта и спорта, подписан договор 25-00-55/18.07.2023 г. Изпълнението на дейностите беше в периода от юли до октомври.

Facebook Comments