СЛИВЕН

Утре голяма част от Сливен остава без вода

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че ще бъде спряно водоподаването към Средна зона между 08:00 – 24:00 часа на 18.10.2022 г. вторник.

Засегнати райони:

  • Кв. Даме Груев; кв. Надежда; кв. Индустриален; Вилна зона;
  • Кв. Дружба; кв. Ст. Заимов; кв. Младост; Руски квартал; Централна градска част.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия  на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

“Водоснабдяване и Канализация – Сливен “ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

Facebook Comments