МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Филип Кънев: Къде изчезнаха дърветата в Сливен?

В предходните наши публикации Ви запознахме с няколко важни приоритета на местната структура на Възраждане, а именно:

  • Изграждане на безплатен паркинг пред МБАЛ д-р Иван Селимински“.

  • Подобряване на градската среда чрез приоритетно обновяване на тротоарите около зони с висок поток от хора – ясли, детски градини, училища, детски площадки, болнични заведения, пенсионерски домове.

  • Създаване на ново общинско предприятие “Благоустройство”, което да поеме дейностите по обновяване и поддръжката по инфраструктурата на града ни.

  • Изграждане на площадка за разделно събиране на битови и строителни отпадъци, достъпна за гражданите на Сливен и неговата околност.

Днес бихме искали да Ви запознаем с друга важна точка от програмата ни за следващия управленски мандат, а именно повече зелени площи, залесяване и подобряване на поддръжката на зелената мрежа на града.

Последните години непрестанно слушаме за зелената сделка, за зелени политики, за усилията, които трябва да положим, за да дадем своя дан в борбата с климатичните изменения. И някъде там през годините нашите родни управници, втренчени в предвидените средства за усвояване, забравиха, че в основата на каквато и да била зелена политика следва да залегне едно по-добро и планирано озеленяване.

Дърветата създават една по-зелена, приятна и красива градска среда, понижават чувствително температурата в своя обсег през топлите месеци и частично прикриват недъзите на капитализма, а именно хаотичното бетониране и уплътняване на терените при оптимални за инвеститора условия, често в ущърб на обществения интерес.

Тези зелени сделки и политики с грижа за природата, все витиевати лозунги, остават невидими в нашия град, вехнещ в синхрон с есенните цветове.

Управленската политика в нашия скъп роден град трайно пренебрегва зелената система на града, като през годините ставаме неми свидетели на неговото обезлесяване.

Поясите от тополи около реките, танцуващи под порива на вятъра, останаха само спомен от нашето минало. Причинявали алергии, с чинари щели да бъдат заменени, аргументи и обещания с краен резултат пусти крайречни площи, осеяни с полуизсъхнала и крайно неподдържана растителност. Общината е абдикирала от своите задължения, като до голяма степен е оставила грижата по залесяването на частни инициативи, които често са със силно ограничен във времето ефект, поради липса на адекватна поддръжка и поливане.

Общината, разбира се, разполага с Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система и ОП “Озеленяване и гробищни паркове”, зад които скрива своето безхаберие по отношение на опазването на зеленината в нашия град. Заложената цел за подобряване на микроклимата и хигиенните условия на практика отсъства и остава в рамките на пожелателните намерения.

Зелената система на Сливен до голяма степен се е ограничила до пешеходната алея на града и няколко градини, като поддръжката на дърветата и тревните зони в останалата част на града е силно занемарена.

Премахването на изсъхнали дървета и клони, както и болни дървета се случва до голяма степен аварийно след поредната буря и след констатиране на проблема, а не превантивно, както е разписано според Наредбата на Общината. При последната буря пешеходците в града бяха изправени пред труден избор – да гледат нагоре за опасни клони или надолу към неравните или липсващи тротоари, част от които отдавна са изгубили функциите си за свободно и безопасно придвижване на населението.

Варварското кастрене на дърветата чрез отстраняване на короната до ствола, при това извън периодите на покой, води до тяхното осакатяване и премахва така нужната ни през топлите месеци сянка.

За постигане на целите на нашата програма предлагаме преструктуриране на Общинското предприятие “Озеленяване и гробищни паркове”, обособявайки го в отделна структура ОП “Озеленяване имайки предвид”, имайки предвид че вменените задължения на ОП “Озеленяване” биха допълнили тези на ОП “Благоустройство”.

  • Ще направим ревизия и анализ на ОП “Озеленяване и гробищни паркове” върху дейностите по озеленяване с оглед на оптимизиране на разходите и подобряване качеството на предоставяните услуги.

  • Ще направим ревизия на съществуващите договори по стопанисването на съществуващите озеленени площи. Изграждането на нови и стопанисването на съществуващите озеленени площи занапред ще бъдат поверени изцяло на ОП “Озеленяване”.

  • Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система ще бъде преразгледана, особено в частта премахване на декоративна растителност, като обезщетенията за премахване на дървета ще бъде значително увеличена и допълнена с необходимост от компенсаторно залесяване.

  • Ще възстановим една позабравена от миналото практика по залесяване, насочена към младите, с цел подобряване на връзката им със заобикалящата среда.

  • Ще разгледаме възможностите за регулиране на уплътняването на парцелите, имайки предвид, че терасите на новите сгради често излизат над тротоарите, възпрепятствайки всякакви възможности за озеленяване, което, от своя страна, води до силно намаляване на тротоарната мрежа от дървета и повишава температурата в тези зони в горещите месеци.

  • Контролът върху извършваните дейности ще бъде стриктен и безкомпромисен, за да възстановим отново изгубената през годините връзка с природата в града ни.

Изключително занемарена градска среда, разбита инфраструктура, намаляващо население, влошаващо се качество на здравни услуги и притеснително слаби резултати в образованието води до една спирала на упадък. Крайно време е да пресечем тази тенденция, ако искаме да променим посоката към която сме се запътили  град със славно минало, но с неясно бъдеще!

За една по-зелена и красива община, за Възраждането на Сливен!

Филип Кънев е на 42 години, родом е от Сливен, баща на едно дете. Възпитаник е на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“. Завършва висшето си образование в Лион, Франция където следва „Международни търговско икономически отношения“ и „Външна търговия и европейски отношения“. През 2005 година съосновава туроператорска агенция, специализирана в създаването и организирането на индивидуални и групови културно-опознавателни пътувания в България, която управлява и до днес.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Facebook Comments